Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

13 ต.ค. 2562 | 11:17:39
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91
.
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณศุภพัฒน์ นิรัตติวงศกรณ์ และครอบครัว นำน้ำเกลือ ใช้สำหรับล้างแผล จำนวน 5 ขวด มาบริจาคเข้าโครงการ Give never stop เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยได้นำไปใช้ต่อไป 
.
#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91
Share this: