Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

14 พ.ค. 2562 | 13:02:36
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91
.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 ครอบครัว ทันอินทรอาจ บริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ รถเข็นวีลเเชร์ 1คัน, เครื่องพ่นยา, เครื่องดูดเสมหะ และแผ่นรองซับ 10 ห่อ ผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยต่อไป 
.
#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91
Share this: