Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

09 ก.ย. 2561 | 15:13:57
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

วันที่ 8 กันยายน 2561 คุณ ธนู โกสันเทียะ เดินทางเข้ามาที่สถานีวิทยุ สวพ.91 นำวอล์คเกอร์ ช่วยเดิน 4 ขา มาร่วมบริจาคผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้ทางโครงการฯ ได้พิจารณามอบให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิ
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91

Share this: