Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

16 พ.ค. 2561 | 12:25:39
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ผู้ฟังรายการสถานีวิทยุ สวพ.91 นำถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ มาบริจาค ในนามคุณพ่อ ร้อยตรีสุวรรณ ทัพซ้าย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิ
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91
 
 
 

Share this: