Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

15 เม.ย. 2561 | 07:27:18
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณสุภาพ สุวรรณมณี นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อ แผ่นซับ และสำลีจำนวน 8 ม้วน มาบริจาคผ่าน สวพ.91 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91

Share this: