สธ. ชวนโหลดแอพพลิเคชั่น ติดตาม ‘โควิด-19’ เอื้อข้อมูลสำหรับ ‘ปชช.’

26 มี.ค. 2563 | 16:55:57
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งจากกลุ่มผีน้อยที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศเสี่ยง และผู้ที่เดินทางจาก 11 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 2 กลุ่ม เบื้องต้น มีการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งหลังจากนั้นมีการตกลงยินยอมให้มีการควบคุมตัวที่บ้าน (Home Quarantine) โดยใช้แอพพลิเคชั่น AOT ของการท่าอากาศยาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นระบบติดตามตัวผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่า อยู่บ้านตามข้อตกลงจริง มีการออกแบบให้ดูง่าย โดยใช้ สีเขียว คือ อยู่บ้าน ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค สีส้ม คือ มีการเคลื่อนตัวออกจากจุดที่แจ้งเกิน 200 เมตร สีแดง คือ กักตัวแล้วมีอาการไข้ หรือไม่ปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ หรือเข้าไปพูดคุยตักเตือน เป็นเครื่องมือช่วยเจ้าพนักงานในการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่มีการ Home Quarantine
 
ดร.สาธิต กล่วว่า สถนการณ์ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อ 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ติดเชื้อ (สีแดง), 2. กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว 14 วัน และ 3. คนที่เป็นพาหะแต่ไม่รู้ตัว (สีเทา) จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม และแชตบอด สำหรับทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่
 
  1. แอพพลิเคชั่น AOT จะติดตามคนที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ 11 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งนอกจากแอพพลิเคชั่น AOT จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวแล้วยังมีการบันทึกข้อมูล สถานที่ และวันที่เดินทางไปเส้นทางใดบ้าง ซึ่งหากติดเชื้อในภายหลังจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า วันที่ยังไม่เป็น กลุ่มเสี่ยงได้เดินทางไปที่ไหน สัมผัสกับบุคคลใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการสอบสวนโรค โดยกรมควบคุมโรคจะสามารถติดตามได้
  2. มีการเปิดแพลตฟอร์มทางการ https://covid19.ddc.moph.go.th/th ซึ่งได้รบการสนับสนุนจาก บริษัทเอกชน เป็นแพลตฟอร์มที่รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้คนรุ่นใหม่ และคนทั่วไป สามารถเช็กยอดผู้ติดเชื้อและแหล่งที่ติดเชื้อได้ ซึ่งอาจจะเร็วกว่าการแถลงข่าว 1-2 ชั่วโมง แต่เป็นข้อมูลเดียวกัน ทั้งยังมีแบบประเมินกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้รับความสนใจมากกว่า 40,000-50,000 คน/วัน
  3. กลุ่มเสี่ยงจะมี Line official@sabaideebot สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อ จะสามารถบอกไปสู่หน่วยบริการได้ว่า เมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว สังเกตอาการ ถูกส่งตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่ โดยสามารถรอผลที่บ้าน และหลังจากทราบผลหากเป็น บวก หน่วยบริการจะดำเนินการรับท่านไปสู่การรักษาโดยหน่วยบริการ และข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ
 
ทั้ง 3 แพลตฟอร์มนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยทั้งประเทศว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามตัวท่าน ตั้งแต่เป็นผู้กักตัว 14 วัน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและสอบถามกลับได้ว่า เป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ แพลตฟอร์มที่ 2 สามารถดูสถานการณ์รายวันได้ และ 3 เมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้รับการบริการจากหน่วยบริการที่จะไปตรวจเช็ค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่ออัพเดตข้อมูลให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระทรวงสาธารณสุข ว่า มีความโปร่งใส มีข้อมูลที่เป็นจริง ใช้เทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็ว ประชาชนจะได้ติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงที
  

Share this: