สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ชมรมอาสายุวกาชาด ทั่วประเทศ รวมพลังทำ หน้ากากผ้า ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19

26 มี.ค. 2563 | 14:37:06
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ชมรมอาสายุวกาชาด ทั่วประเทศ รวมพลังทำ หน้ากากผ้า ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19 โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

ชมรมอาสายุวกาชาดใดที่สนใจ สามารถติดต่อตามเบอร์ประสานที่ขึ้นไว้ได้ #ป้องกันCovid-19

Share this: