อย. พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีน ‘โควิด-19’ เน้น! รวดเร็วแต่ต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

30 มิ.ย. 2563 | 13:30:55
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาวัคซีนไปพร้อมกับต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรค covid-19 อย่างเร่งด่วน ซึ่งตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ขณะนี้ มีรายชื่อวัคซีนที่อยู่ในกระบวนการวิจัยทดลองทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 142 รายการ โดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ 13 รายการ และที่เหลืออีกจำนวน 129 รายการ อยู่ในกระบวนการวิจัยในหลอดทดลอง และในสัตว์
 
นพ.สุรโชค กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย มีวัคซีนที่อยู่ในรายชื่อตามประกาศขององค์การอนามัยโลก จำนวน 6 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้มีวัคซีนจาก 2 หน่วยงาน ที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA จากศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัคซีนชนิด DNA ของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยมีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ และจะเริ่มวิจัยในมนุษย์ต่อไป
 
“อย. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยได้เข้าไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความจำเป็นของสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคที่ต้องมีวัคซีนมาใช้โดยเร็ว กรณีบางขั้นตอนหากผู้วิจัยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นหรือสามารถข้ามขั้นตอนนั้นไปได้ อย. พร้อมให้การพิจารณาสนับสนุนให้การพัฒนาวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่เน้นย้ำว่าในการข้ามขั้นตอนนั้นจะต้องมีข้อมูลวิชาการมายืนยัน และต้องมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกับกติกาสากลขององค์การอนามัยโลก” นพ.สุรโชค กล่าว

Share this: