ลุ้น 42 คนไทย กลับจากญี่ปุ่น เข้ารับการกักตัว 11 วัน ‘นพ.โสภณ’ ผอ.กองโรคติดต่อ เผย หากผลตรวจไม่พบเชื้อ อนุญาตให้กลับภูมิลำเนา พรุ่งนี้ 23 พ.ค.

22 พ.ค. 2563 | 01:32:36
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 13 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,910 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.82 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 71 ราย หรือร้อยละ 2.34 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,037 ราย
 
นพ.โสภณ  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active case finding) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  หรือ โควิด-19  แม้ในบางพื้นที่อาจจะไม่พบผู้ติดเชื้อ จากการลงพื้นที่ค้นหาก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า พื้นที่นั้น ๆ จะไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชน เพราะบางรายอาจไม่แสดงอาการป่วยหรือมีอาการน้อย ทำให้ไม่ทราบว่า ตนเองติดเชื้อ จึงมีโอกาสแพร่เชื้อในชุมชนได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ ประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาท ยังคงต้องเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ
 
ส่วนคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ  รัฐบาล มีมาตรการรองรับจัดสถานที่ทั้งของรัฐและเอกชน สำหรับการกักตัวผู้เดินทางเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศมาแพร่ให้กับคนในประเทศ ขณะนี้ มีโรงแรมที่พักจำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ จัดเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) สำหรับมาตรการของกรมควบคุมโรคใน State Quarantine ได้กำหนดให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้าพัก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บในวันที่ 3-5 หลังจากเข้าพัก เพื่อสามารถค้นหาผู้ติดเชื้อได้โดยเร็ว หากพบผู้ติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป  และครั้งที่ 2 จะทำการตรวจในระหว่างวันที่ 11-13 หลังจากที่เข้าพัก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ารับการกักตัวปลอดเชื้อจริง พร้อมให้กลับบ้านเมื่อครบกำหนด 14 วัน และไม่นำเชื้อไปแพร่สู่คนในครอบครัวหรือชุมชน
 
นพ.โสภณ กล่าว วันนี้ (22 พ.ค.) มีเที่ยวบินรับคนไทยกลับจากประเทศตูนีเซีย, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี รวม 264 คน ซึ่งทุกคนจะเข้ารับกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 มีสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) รวม 10 แห่ง
 
และวันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการ Swab  เก็บสิ่งส่งตรวจ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นวันที่ 11 ของการเข้ารับการกักตัว หากไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กลับภูมิลำเนาได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

Share this: