รัฐมนตรี ‘สมศักดิ์’ ตรวจเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ โคราช ดูความพร้อมระบบ จัดระเบียบ ‘ญาติ’ เยี่ยมผู้ต้องขัง เริ่ม 1 มิ.ย.

21 พ.ค. 2563 | 23:59:28
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเรือนจำ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจความพร้อมระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้
 
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า  เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เป็นโมเดลการเตรียมความพร้อม ถือว่าทำได้ดี ทั้งเรื่องเรือนนอนที่ไม่แออัด ห้องกักโรคมีมาตรฐาน และระบบการเยี่ยมญาติที่มีความพร้อม โดยทางเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จะเปิดรับจองคิวการเยี่ยมญาติทางโทรศัพท์ และแอปพลิเคชันไลน์ ก่อนจะทำการลงคิวแล้วโทรแจ้งทางญาติ โดยเมื่อญาติผู้ต้องขัง มาถึงเรือนจำ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ญาติผู้ต้องขัง ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียน รับถุงมือพลาสติค สวมใส่หน้ากากอนามัย แล้วนั่งรอคิว มีระยะห่าง 1.50 เมตร
 
การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังจะมีการกั้นช่องเว้นระยะห่าง  ญาติผู้ต้องขังจะเข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 ราย ระยะเวลาเยี่ยม 15 นาที เมื่อเยี่ยมเสร็จ จะปิดเพื่อทำความสะอาด โทรศัพท์ที่ใช้สนทนา เก้าอี้ เคาน์เตอร์ แล้วถึงจะจัดให้คิวต่อไปเข้าเยี่ยม  เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จะเปิดให้เยี่ยมในเวลา 09.00 - 15.00 น.  โดยรวมวันละ 12 รอบ รวมผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมญาติ จำนวน 96 คนต่อวัน ส่วนกฎระเบียบของเรือนจำอื่นๆ ในทั่วประเทศก็อาจจะยืดหยุ่นแตกต่างกันออกไป
 
การเยี่ยมญาติจะให้สิทธินักโทษ 1 ครั้งต่อเดือน ไปก่อนในระยะนี้ หากพบว่า  ญาติผู้ต้องขังที่เข้าเยี่ยมมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรือนจำนั้นต้องปิดการเยี่ยมในทันที  และต้องขอให้ทุกคนทำตามกฎระเบียบที่เรือนจำวางไว้อย่างเคร่งครัด หากรู้สึกว่าไม่สบายก็ขอให้เลื่อนไปก่อน หรือไม่เข้ามาในพื้นที่ เพราะจะกระทบต่อผู้อื่น

Share this: