ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค 10 ปี ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ - อนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ – ฟ้ารักพ่อ เปลี่ยนภาพ

21 ก.พ. 2563 | 17:16:10
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัยคำร้อง กรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณี พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จำนวน 191.2 ล้านบาท
 
องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ ช่วงหนึ่งว่า ผู้ถูกร้องทำสัญญากู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยในสัญญาระบุว่า ได้รับเงินแล้ว และได้รับดอกเบี้ย มีการทยอยชำระเงิน และดอกเบี้ย พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้อง มีอำนาจรวบรวมข้อเท็จจริง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีผู้ร้องว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง อาศัยข้อเท็จจริงมาจากการสืบสวนก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลเห็นว่า เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยไม่ว่าจะโดยทางใด ถ้ามีหลักฐานหรือมีมูลเพียงพอ ว่า อาจจะเป็นการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีนห้าที่ให้สืบสวน ไต่สวน หากไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฎหลักฐาน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้ดำเนินโดยเร็ว แม้ผลปรากฎไม่มีมูลความผิด แต่ความเห็นของผู้ร้องเป็นอิสระไม่ขึ้นกับ คณะกรรมการสืบสวนไต่สวน
 
ทั้งนี้ ผู้ร้อง มีมติกรณีที่ถูกกล่าวหา ให้นายทะเบียนทำตามอำนาจหน้าที่ มีคำสั่งที่ 7/2562 ตั้งกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง กรณี กล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กู้ยืมเงินฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ กรรมการดังกล่าว รวบรวมหลักฐานเสนอผู้ร้อง ก่อนมีเหตุให้เชื่อว่า ผู้ถูกร้องมีความผิด ก่อนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการดำเนินคดี จึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
กรณี คำร้องศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจยุบพรรคผู้ร้องนั้น ศาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาล ศาลจึงมีอำนาจพิจารณายุบพรรคผู้ร้องได้ ข้อโต้แย้งจึงฟังไม่ขึ้น
 
ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง ต้งมีมาตรการควบคุมการบริหารเพื่อให้ พรรคการเมือง เป็นสถาบันของประชาชน จึงต้องพิจารณาเรื่องที่มาของทรัพย์สินที่ใช้ในพรรคการเมือง ว่า มีที่มาอย่างไร ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กฎฆมายจึงกำหนดไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคที่มิชอบ โดยพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่ เห็นว่า การดำเนินกิจกรรม ต้องอาศัยเงินรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินส่วนใดที่นำมาทำกิจกรรม หากได้มาโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด แม้ไม่ได้กำหนดให้กู้ยืม แต่ก็ไม่ได้รับรองให้ทำได้ เงินกู้ไม่ใช่รายได้ แต่ก็เป็นรายรับ จึงต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น
 
โดยเมื่อพิจารณาตามกฎหมายพรรคการเมือง บริจาค หมายรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดด้วย การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การให้กู้ โดยไม่คิดไปตามปกติทางการค้า ย่อมถือว่า เป็นประโยชน์ใดต่อพรรคการเมือง จึงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ คำว่า บริจาค และประโยชน์อื่นใด เป็นความหมายเฉพาะในกฎหมาย เพื่อกำหนดให้พรรคการเมืองทำรายได้ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประชาธิปไตยในพรรค ให้พรรคไม่เป็นเครื่องมือของใคร
ข้อเท็จจริงของ ผู้ถูกร้อง ที่ยื่นต่อ ผู้ร้อง พบว่า ผู้ถูกร้อง มีรายได้กว่า 71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายกว่า 72 ล้านบาท พบค่าใช้จ่าย สูง รายได้เพียงล้านบาท แต่กลับทำสัญญากู้ยืมเงิน 2 ฉบับถึง 192 ล้านบาท ทำดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติการค้า 
 
การกู้ยืมเงินของ ผู้ถูกร้อง เป็นการบริจาคเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้อง กระทำความผิด ยุบพรรคการเมือง  
 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลัง องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น เพจเฟซบุ๊ก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ ข้อความ [ ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค #อนาคตใหม่ - ตัดสิทธิ์ 10 ปี 16 กรรมการบริหาร ]
 
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00-16.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหนี้จะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72

โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่

-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
-ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
-ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
-นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
-ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
-สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

และที่สำคัญที่สุด “ยุบพรรคอนาคตใหม่”

( พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

พรป.พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย )
 
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก อนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ – ฟ้ารักพ่อ ได้เปลี่ยนภาพ ประจำตัว

Share this: