BTS ทำไมต้องวิ่งขบวนเปล่า!!

13 มี.ค. 2561 | 10:47:51
"BTS ทำไมต้องวิ่งขบวนเปล่า"
"ผู้โดยสารทุกท่าน เมื่อเห็นรถขบวนพิเศษ ที่เป็นรถเปล่า วิ่งเลยสถานีต้นทางไป ในชั่วโมงเร่งด่วน โปรดอย่าเพิ่งใจร้อน"

รถขบวนพิเศษนี้ จะวิ่งตรง ไปรับผู้โดยสารที่สถานีถัดไป ซึ่งขึ้นรถไม่ได้ เพราะรถเต็มมาตั้งแต่ต้นทางครับ

สำหรับสถานี ที่รถขบวนพิเศษจะวิ่งไปรับนั้น ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Central Control Room) จะเลือกสถานีที่ผู้โดยสารหนาแน่นมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านอย่างทั่วถึงครับ

Share this: