BTS ขัดข้องสถานีพระโขนง จนท.เร่งแก้ไข โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง

12 ก.ย. 2562 | 08:28:38
BTS SkyTrain ประชาสัมพันธ์

08.10 น. รถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีพระโขนง กำลังทำการแก้ไข ขบวนรถจะเกิดความล่าช้าในสายเคหะฯ ประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

08.21 น. รถไฟฟ้าที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขและนำออกจากระบบให้บริการแล้ว ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก


ภาพ บรรยากาศ บีทีเอส สถานีสำโรง โดย 
Bam Rawee

Share this: