9 - 12 พ.ย.นี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

09 พ.ย. 2562 | 06:39:03
ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 สำนักงาน ก.พ.

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 07.00-16.30 น. ผู้เข้าสอบ 1,201

วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ย.62 เวลา 07.00-16.30 น. ผู้เข้าสอบ 1,017 คน

วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย.62 เวลา 07.00-16.30 น. ผู้เข้าสอบ 666 คน

วันอังคาร ที่ 12 พ.ย.62 เวลา 07.00-16.30 น. ผู้เข้าสอบ 217 คน

Share this: