7 นิสัย ที่เป็นภัยต่อบัตรเครดิต

10 ต.ค. 2561 | 07:28:46
7 นิสัย ที่เป็นภัยต่อบัตรเครดิต
- ไม่ตามข่าว ไม่รู้ทันโจร
- ไม่รีบแจ้งผู้ออกบัตร เมื่อบัตรหาย
- ไม่ตามพนักงานไปที่จุดชำระเงิน
- ไม่ตรวจสอบก่อนเซ็นสลิป
- ไม่สงสัยว่าถูกหลอกถาม
- ไม่กรอกข้อมูลเองทุกครั้ง
- ไม่ตรวจสอบรายการใช้บัตรระหว่างรอบบิล/ในใบแจ้งหนี้

Share this: