5 สัญญาณเตือน ‼️ ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง... คุณสามารถช่วยได้

02 ธ.ค. 2562 | 11:04:19
 (3 ธ.ค.62) สังคมกำลังให้ความสนใจต่อเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สำหรับญาติและคนรอบข้าง สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง และลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุน่าเศร้าในอนาคต 

5 สัญญาณเตือน 

1. มีอาการ สับสน 
2. มีอาการ หวาดระแวง
3. มีท่าที กระสับกระส่าย
4. มีอารมณ์ โกรธฉุนเฉียว
5. เริ่ม พูดจาก้าวร้าว ข่มขู่ 

ญาติ คนใกล้ชิด และคนในชุมชน คุณก็ช่วยได้ 
1. สอดส่องดูแล
2. ใส่ใจรับฟัง
3. พบอาการผิดปกติ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 

CR. สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
Share this: