3 เก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด "โรคไข้เลือดออก..ภัยร้ายใกล้ตัว"

13 มิ.ย. 2562 | 04:12:20
(13มิ.ย.62) ฤดูฝนปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รุนแรงมากกว่าทุกปี เราต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ 

1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 
2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 
3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ มาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออก รุนแรงไปมากกว่านี้กันค่ะ  


CR. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข   

Share this: