3 มิ.ย.63 วันหยุดราชการประจำปี กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา

02 มิ.ย. 2563 | 01:15:25

3 มิ.ย.63 วันหยุดราชการประจำปี กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา

 

 

Share this: