29 กรกฎาคมของทุกปื คือ "วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก"

29 ก.ค. 2563 | 03:27:35
วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก เป็นวันระลึกประจำปี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี 
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า ปี​ พ.ศ.​ 2563 เรามีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าของประเทศไทยประมาณ 130 -160 ตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 60-80 ตัว 
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเสือโคร่ง เป็นตัวชี้วัดได้ว่า “เราประสบความสำเร็จในเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งอินโดจีนเป็นอย่างมาก” 

นอกจากนี้จำนวนเสือโคร่งที่เพิ่มขึ้นเท่ากับความต้องการอาณาเขตครอบครองของเสือโคร่งเพิ่มขึ้นด้วย เมื่ออาณาเขตครอบครองของเสือที่กว้างใหญ่ขึ้นนั้น ก็ต้องอุดมไปด้วยเหยื่อ ระบบนิเวศก็ต้องสมบูรณ์เช่นกัน 


CR.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
Share this: