23 พฤษภาคม "วันเต่าโลก" (World Turtle Day)

22 พ.ค. 2563 | 18:48:32
องค์กร American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์ที่มีภารกิจเพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ตั้งอยู่ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับชีวิตของเต่า และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า จึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันเต่าโลก (World Turtle Day) เนื่องจากในทุกวันนี้เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีแนวโน้มลดลงจากการคุกคามของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Cr.ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Share this: