22-27 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่

21 เม.ย. 2560 | 15:07:45
ในช่วงวันที่ 22-27 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วงข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
 
การคาดหมาย       ในช่วงวันที่ 22-27 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วงข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา       ในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิจะลดลง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่ในช่วงวันที่ 22-27 เม.ย. กระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดเพิ่มมากขึ้น

ภาคเหนือ              
ในช่วงวันที่ 21-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส
 
ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 
อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส
 
ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 
อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 
ภาคกลาง              
ในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส
 
ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 
ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 
ภาคตะวันออก    
  ในช่วงวันที่ 21-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 
ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 
อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)         
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
 
ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)          
  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนบนของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
ในช่วงวันที่ 21-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 
อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส
 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560

 
Share this: