17 ก.ค.-31 ส.ค.62 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน รพ.ภูมิพลฯ ถึง กม.25 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ)

11 ก.ค. 2562 | 22:13:21
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25 เพื่อดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กทางเดินยกระดับ (Skywalk) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต วันที่ 17 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.
.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสะพานทางเดินยกระดับ (Skywalk) บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช ถึง กม.25 จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง(ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง ในวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
.
ทั้งนี้การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
Share this: