15 สิงหาคมนี้ สะพานกรุงเทพ เปิดให้เรือผ่าน เวลา 09.00 น.

13 ส.ค. 2562 | 09:28:29
กรมทางหลวงชนบทแจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ เพื่อเปิดให้เรือผ่าน ในวันพฤหัสบดี ที่15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
Share this: