13 - 22 พ.ย.นี้ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน”

14 พ.ย. 2560 | 08:23:01
สุดยิ่งใหญ่ !! “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และอ่าวไทยตอนบน
พล ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานอำนวยการจัดงานของกองทัพเรือ แจงว่า..ขณะนี้มีผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนจากกองทัพเรือมิตรประเทศทั้งในและนอกอาเซียน เข้าร่วมงานจำนวนรวม 38 ประเทศ มีเรือรบจากกองทัพเรือมิตรประเทศจำนวน 26 ลำ เรือรบจากกองทัพเรืออีก 14 ลำ รวมเรือรบทั้งหมดจำนวน 40 ลำ ซึ่งภาพของเรือรบที่จอดร่วมกันในอ่าวพัทยา จะเป็นภาพเหตุการประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกบันทึก เป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่ง
กิจกรรมต่างๆ ที่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลักทางทะเล ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ได้แก่
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (ASEAN International Fleet Review 2017) ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญของทหารเรือ ที่จะจัดขึ้นในโอกาศสำคัญและยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากลทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลสำคัญของประเทศ หรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกำลังทางเรือ ในครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน บริเวณอ่าวพัทยา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการตรวจพลสวนสนามทางเรือ ในครั้งนี้
การฝึกผสมแบบพหุภาคี กองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st AMNEX 2017) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาค ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย การฝึกที่มีจำนวนกองทัพเรืออาเซียนเข้าร่วม ทั้ง 9 ประเทศ (สปป.ลาว จัดผู้แทน) เป็นการแสดงออกที่สำคัญในความสัมพันธ์อันดี และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปฏิบัติการนานาชาติ ซึ่งจะทำการฝึกระหว่าง 14 – 15 และ 21 – 22 พฤศจิกายน โดยใช้พื้นที่อำเภอสัตหีบ และอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่ในการฝึก
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11th ANCM 2017) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้กองทัพเรืออาเซียนได้แสดงออกถึงบทบาทร่วมกันในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความร่วมมือหนึ่ง ในเสาหลัก 3 เสา ของประชาคมอาเซียน (3 เสาหลักประกอบด้วยความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง) และ อีกด้านหนึ่งของกองทัพเรือในด้านการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาใหญ่ และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน จะจัดการประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
กิจกรรมเดินพาเหรดทางบกกำลังพลเรือนานาชาติทุกชาติที่มาเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือ และขบวนแหล่งท่องเที่ยว 14 ขบวนของเมืองพัทยา เป็นกิจกรรมที่มีภาคประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเข้ามามีส่วนร่วม ในโอกาสเฉลิมฉลองในเหตุการณ์สำคัญนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของ วันที่ 19 พฤศจิกายน ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา
- นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสมทบ อีกมากมาย ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วย
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 และการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ ประจำปี 2560 (Kratingdang Traditional Boats and Swan Boats King’s Cup 2017) ระหว่าง 14 – 15 พฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 (The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech VI) 15 – 17 พ.ย. ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา
การแข่งขันเครื่องบิน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 โดยกองทัพเรือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง 17 – 19 พ.ย.60 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
การแข่งขันเรือใบออปติมิส ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การแสดงสินค้าวัฒนธรรม 4 ภาค โดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวอล พัทยา

เครดิตภาพ กองทัพเรือ Royal Thai Navy

Share this: