13 มีนาคม วันช้างไทย

13 มี.ค. 2561 | 08:08:40

13 มีนาคม วันช้างไทย

"ช้าง" เป็นสัตว์ที่มีความผูกพัน และอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราช และความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทำยุทธหัตถีและประกาศเอกราช ซึ่งช้างทรงในสมเด็จพระนเรศวร นับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุด โดยได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง "เจ้าพระยาปราบหงสาวดี"

และในสมัยรัชกาลที่ 2 สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก ซึ่งชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ จึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า ในสมัยถัดมา ช้างก็ยังเป็นทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย

วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันช้างไทย” จากการสำรวจ พบว่า ช้างไทยกระจายตัวอยู่ในป่าอนุรักษ์ 68 แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มป่าตะวันออก

"ดังนั้น เราควรช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทย"


Share this: