12 - 13 มี.ค.นี้ รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องจราจรถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนแผงกันตก ของทางวิ่งรถไฟฟ้า

12 มี.ค. 2561 | 08:47:22

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนแผงกันตก (Parapet) ของทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 – 05.00 น.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนแผงกันตก (Parapet) ของทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก และถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิน ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังต่อไปนี้

1. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น. 
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง และจะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาเข้าไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 35

2. วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง และจะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาออกไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 24


Share this: