1-3 พ.ค.นี้ ทบ.จะรับทหารใหม่ผลัด1/60 เข้าประจำการ ผู้มีหมายนัดใหไปรายงานตัวตามที่ระบุ

20 เม.ย. 2560 | 13:33:32
1-3 พ.ค.นี้ ทบ.จะรับทหารใหม่ผลัด1/60 เข้าประจำการ ผู้ที่มีหมายนัดให้ไปรายงานตัวตามที่ระบุไว้ หากมีปัญหาขัดข้องติดต่อสัสดีประจำพื้นที่โดยด่วน

armypr_news


 

Share this: