1 ก.ค.63 อุทยานแห่งชาติ 127 แห่ง พร้อมเปิดการท่องเที่ยว เที่ยวแบบ 'New Normal '

01 ก.ค. 2563 | 02:30:17
   วันที่ 1 กรกฎาคม อุทยานแห่งชาติ 127 แห่ง พร้อมเปิดการท่องเที่ยว การปรับตัวในรูปแบบ New Normal จะสร้างความปลอดภัยต่อตนเองและนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ให้เกิดขึ้นพร้อมๆกับความสุขที่เราได้ชื่นชนความสวยงามของธรรมชาติ เรามาทราบขั้นตอนปฏิบัติก่อนเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 

 
เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ การปรับตัวในรูปแบบ New Normal ยังคงต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านที่พัก ร้านอาหาร และสุขา ที่มีระบบการดูแลอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงระบบจัดการขยะติดเชื้อ ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมสร้างความสุขและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า โทร. 1362  CR.  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
Share this: