1 ก.ค.62 ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหินกูบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

13 มิ.ย. 2562 | 10:53:42
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ขอประกาศให้ทราบว่า เนื่องจากเข้าสู่ห้วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ

จึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหินกูบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดการเปิด จะประกาศให้ทราบต่อไป
Share this: