1 กรกฎาคม 2563 "Back to Healthy School" เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ

01 ก.ค. 2563 | 00:10:16
คุณครูทุกโรงเรียน  เราพร้อมกันนะคะ กับภารกิจ #ครูยุคใหม่ในนิวนอร์มอล

- ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- คอยเตือนเรื่องล้างมือ
- จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง
- ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
- ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 
Share this: