​Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

07 ธ.ค. 2561 | 11:02:05
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณวัชราภรณ์ ไตรกิศยเวช นำอุปกรณ์ช่วยชีวิตเข้ามาบริจาคผ่าน โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91
ได้แก่ วอล์คเกอร์ 4 ขา แบบมีล้อ เพื่อให้ สวพ.91 เป็นสื่อกลางส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91

Share this: