​Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

30 ก.ย. 2561 | 11:59:12
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณรุ่งนภา เมธีดุลสถิตย์
และ ด.ญ. อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ นำรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน มาร่วมบริจาคในโครงการฯ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91
Share this: