"BIKE อุ่นไอรัก ๙ ธันวาคม ๖๑" จ.ปทุมธานี เส้นทางถนนปทุมธานี-นนทบุรี ถึง ถนนปทุมธานี-สามโคก ปิดการจราจร,ห้ามจอดรถทุกชนิด

06 ธ.ค. 2561 | 02:00:27
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม " BIKE อุ่นไอรัก " จ.ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเส้นทางถนนปทุมธานี-นนทบุรี (สาย 307) , ถนนปทุมธานี - สามโคก (สาย 3111) ตั้งแต่ช่วงหมู่บ้านเอื้ออาทร - แยกบางคูวัด - แยกสันติสุข - วัดสามัคคียาราม - ต่างระดับสามโคก ก่อนตัดถนนกาญจนาภิเษก ตะวันตก โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. โดยมีการปิดการจราจร และห้ามรถทุกชนิดจอดข้างทาง 
Share this: