​BEM แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 3 ด่านศรีนครินทร์ วันที่ 23 - 25 พ.ค.63

22 พ.ค. 2563 | 18:52:17
BEM แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 3 ด่านศรีนครินทร์ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 3 ด่านศรีนครินทร์ ทางพิเศษศรีรีช โดยเริ่มปิดปรับปรุงช่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พ.ค.63 เวลา 09.00 ถึง 24.00 น. สำหรับรถ 6 ล้อขึ้นไป สามารถเข้าช่องที่ 4 แทนช่องทางเดิม โดยการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง


ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง BEM ได้จัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายเตือน ตลอดระยะเวลาของการซ่อมบำรุง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-664-6400 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช


Share this: