#91เตือนกัน "การแชทยืมเงิน ถือเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืม"

30 ก.ค. 2563 | 04:07:35

 #กองปราบปราม เผย :  การแชทยืมเงิน ถือเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืมเงิน และใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้  // #FM91 


 
Share this: