“80 ปี มากกว่าที่เห็น” อักษรเบรลล์บนแสตมป์ไทย

14 พ.ค. 2562 | 11:46:10
อีกครั้งกับอักษรเบรลล์บนตราไปรษณียากรกับวาระสำคัญครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สะท้อนพันธกิจของมูลนิธิ “80 ปี มากกว่าที่เห็น” 

ก่อนหน้านี้ อักษรเบรลล์เคยปรากฏบนตราไปรษณียากรไทยครั้งแรกในชุดการศึกษาเพื่อคนตาบอดไทยเมื่อปลายปี 2552 หรือราว 10 ปีที่แล้ว แต่สำหรับครั้งนี้อักษรเบรลล์คำว่า “80 ปี” สามารถสัมผัสได้บนตราไปรษณียากรที่ระลึก 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ วันแรกจำหน่าย 10 พ.ค.นี้ ราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท แสตมป์เป็นภาพอนุสาวรีย์มิสเจนีวิฟ คอลฟิลด์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบภาพการฝึกอาชีพของผู้บกพร่องทางการมองเห็นบนใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความหวัง  

ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน และเชียงใหม่ ตลอดจนทางออนไลน์และแอปพลิเคเชั่น thailandpostmart.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545 นอกจากนี้ ยังซื้อแสตมป์ชุดนี้และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอดได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และในงานนิทรรศการ “MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น” ซึ่งมูลนิธิฯจัดขี้นระหว่างวันที่ 24 พ.ค.ถึง 2 มิ.ย. ศกนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อีกด้วย  
Share this: