​10 สัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

13 มี.ค. 2562 | 03:56:29
(13 มี.ค.62) 10 สัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย 

(1)ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียกระทันหัน 
(2)ใช้สุรากับยาเสพติด
(3)มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย
(4)แยกตัว ไม่พูดกับใคร
(5)นอนไม่หลับเป็นเวลานาน
(6)พูดจาด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล หน้าตาเศร้าหมอง
(7)มีอารมณ์แปรปรวน จากซึมเศร้าเป็นเวลานาน. 
กลับสบายใจอย่างผิดหูผิดตา
(8)ชอบพูดว่าอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่
(9)เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
(10)มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า 

หากพบสัญญาน!ดังกล่าว ญาติพี่น้องคนสนิทต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พูดคุยให้กำลังใจเพื่อคลายเศร้า กังวล หรือ
Share this: