".. ไม่สนุกแล้ว เสาร์วันหยุด.."

15 ต.ค. 2562 | 12:06:40
".. ไม่สนุกแล้ว เสาร์วันหยุด.."

13.30น. ฝนเทลงมา ถ.พหลโยธิน หน้ากรมพัฒนาที่ดิน -แยกเกษตร  "น้ำท่วม"
14.35น. หยุดตก

เช็กจราจร 
ถ.พหลโยธิน ขาออก จากห้าแยกลาดพร้าว ไปทางเกษตร ท้ายอยู่หน้า Rasa Tower กลับกัน ขาเข้า ไปทางแยกเสนานิคม ท้ายอยู่ตรงข้ามม.เกษตรศาสตร์ 
Share this: