​โรคพาร์กินสัน : รู้เร็ว ฟื้นตัวเร็ว

01 ธ.ค. 2560 | 03:51:27
 ​โรคพาร์กินสัน : รู้เร็ว ฟื้นตัวเร็ว

โรคพาร์กินสันหรือที่คนไทยเรียกว่าโรคสั่นสันนิบาต จัดเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่พบบ่อยโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ อาการที่แสดงออกของโรคได้อย่างชัดเจน คือ ภาวะการสั่น ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว หรีอบังคับไม่ให้สั่นได้ มักพบในผู้ป่วยช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 ราย แต่ปัจจุบันกลุ่มคนทั่วไป อายุ 21-40 ปี ก็มีพบได้เช่นเดียวกัน
 
 ปัจจุบันพบว่า ก่อนที่ผู้ป่วยจะมี "อาการสั่น" หรือ "เคลื่อนไหวช้า" มักมีอาการเตือนนำมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี อาการเตือนที่พบได้แก่ ท้องผูก การดมกลิ่นที่ลดลง นอนละเมอ และซึมเศร้า อาการหลักของโรคพาร์กินสัน คือ ปัญหาการเคลื่อนไหว
1. อาการสั่น เป็นอาการเด่นที่พบบ่อยสุด คือ มักจะเริ่มเห็นที่มือ โดยจะเป็นที่ข้างใดข้างหนึ่งก่อน และเกิดขณะที่อยู่เฉยๆ อาการสั่นจะลดลงเมื่อใช้มือนั้นทำงาน
2. อาการแข็งเกร็ง มักจะเกิดที่แขน หรือขาข้างเดียวกันกับที่มือาการสั่น ทำให้เกิดความลำบากต่อผู้ป่วยมากที่สุด เคลื่อนไหวได้ช้าลง นอกจากนี้ตัวหนังสือที่ผู้ป่วยเขียนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง คือ ตัวหนังสือจะเล็กลงและชิดติดกัน
3. อาการเคลื่อนไหวช้า เคลื่อนไหวน้อยๆ และต้องใช้ระยะเวลานานในการเริ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย
4. อาการทรงตัวไม่สมํ๋าเสมอ การเดินของผู้ป่วยมักจะเดินซอยเท้าถี่และเล็ก ลักษณะโน้มตัวไปข้างหน้า และเดินไม่แกว่งแขน

 ทั้งนี้ พบว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างสมํ๋าเสมอ มีโอกาสเป็นพาร์กินสันน้อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกายน้อย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก fb. #มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Share this: