".. เลื่อนการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา บนสะพานข้ามแยกลาซาล ถนนศรีนครินทร์ .."

15 ต.ค. 2562 | 12:04:21
".. เลื่อนการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา บนสะพานข้ามแยกลาซาล ถนนศรีนครินทร์ .." 

จากเดิมตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 16 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ช่องจราจรบนสะพานได้ 1 ช่องทาง และใช้พื้นราบแนวสะพานได้ 2 ช่องทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
Share this: