"เย็นนี้ การเดินทางมีอะไร"

20 มี.ค. 2560 | 09:03:51
"เย็นนี้ การเดินทางมีอะไร" 

1) "เผื่อเวลาการเดินทาง ทล.9 ,ถ.รังสิตนครนายก" ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. 60 มีพิธีพระราชปริญญาบัตร (ภาคเช้า - บ่าย) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2) วันแรก (20 มี.ค. 60) ปิดสะพานซ่อมสะพานไทยเบลเยี่ยม (ฝั่งขาออก) ถ.พระราม 4 ไปทางคลองเตย ถึงวันที่ 18 เม.ย. 60 (30วัน) เมื่อเสร็จแล้ว จะปิดซ่อม ฝั่งขาเข้า ไปสามย่าน ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 2560 -15 พ.ค.60 (28วัน) 

"สำหรับการจัดการจราจร" 

- ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เวลา 06.00น. -09.00น. ให้เดินรถทางเดียว เปิดให้ใช้สะพานได้ 2 ช่องจราจร ( คลองเตย > สามย่าน) 
- ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น เวลา 15.00 – 20.00น. ให้เดินรถทางเดียวเปิดให้ใช้สะพานได้ 2 ช่องจราจร (สามย่าน > คลองเตย) 

ช่วงเวลาอื่นๆ เปิดให้รถวิ่งสวนกันได้อย่างละ 1 ช่องจราจร 

Share this: