"เผยโฉมที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตยแห่งใหม่ โอ่อ่า กว้างขวาง ทันสมัย รองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น"

13 พ.ค. 2561 | 16:17:09
"เผยโฉมที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตยแห่งใหม่ โอ่อ่า กว้างขวาง ทันสมัย รองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น"
 
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวกสบาย รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชนในย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและมหานครที่ทันสมัยของ Smart Metro จึงได้เปิดที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตย แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตย โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นต้นไป ประกอบด้วยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ศูนย์บริการรับชำระค่าไฟฟ้า งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และงานบริการระบบจำหน่าย เป็นต้น
 
พร้อมกันนี้ กฟน.ยังมีแผนการเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เช่นเดียวกัน โดยเป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 93,000 ตารางเมตร นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES : Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย โดยสถาบันอาคารเขียวไทย จากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมาตรฐานใหม่ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน การประหยัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอาคารชั้นนำที่ทันสมัยทัดเทียมกับอาคารธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ ของประเทศไทย
 
กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
 
▶️ Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3733
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/2161844580509334
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/995533133826088960?s=21
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=19150

Share this: