​ เตือน !! จุดบอดของรถบรรทุก หรือรถใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

03 ธ.ค. 2562 | 13:17:24
กรมการข่นส่งทางบก แจ้งเตือน !!  จุดบอดของรถบรรทุก หรือรถใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

1. ด้านขวาของรถบรรทก 
2. ด้านหน้าของรถบรรทุก
3. ด้านซ้ายของรถบรรทุก
4. ด้านหลังของรถบรรทุก 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ควรหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่บอดของรถบรรทุกในทุกๆกรณี 

CR.กรมการขนส่งทางบก  
Share this: