"อสม.ออนไลน์" นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับโลกจาก ITU & UN

19 มิ.ย. 2560 | 12:30:53
 

"อสม.ออนไลน์" แอปพลิเคชั่นด้านสาธารณสุขของไทย คว้ารางวัลระดับโลกจาก สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ในโครงการ WSIS Prpject Prizes 2017ตอบโจทย์การนำนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 AIS Digital Foe Thais สนับสนุนให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ได้ใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้วยการจัดประกวดการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลระบบสุขภาพของประชาชน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่ได้สร้างนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทย "อสม.ออนไลน์" แอปพลิเคชั่นด้านสาธารณสุขต้นแบบนวัตกรรมนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า AIS มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่ AIS ได้ประกาศวิสัยทัศน์การเำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด "Digital For Thais" โดยเน้นย้ำนำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปส่งมอบให้กับลูกค้าและคนไทย. เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุขด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการโอท๊อปด้านการศึกษาและสัตว์อาบซึ่งความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและทำให้นโยบายรัฐบาลก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำหรับแอพพลิเคชั่น "อสม.ออนไลน์" ถือเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการทำงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม.ให้ยกประดับคุณภาพการทำงานและการสื่อสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดียิ่งขึ้น เพราะมีการทำงานที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นเมนูภาษาไทยและสามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้งานในเครือข่ายเอไอเอส จะใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ที่สำคัญเหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากทาง เอไอเอสได้มีการลงพื้นที่ศึกษาการทำงานและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม รพ.สต. และ อสม.

นายสมชาย กล่าวต่อว่า สำหรับการได้รับรางวัลในครั่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ทุกเพศ ทุกวัย และกระจายสู่พื้นที่อย่างเสมอภาคอีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยปีนี้ AIS เป็นบริษัทจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อให้เป็น smart อสม.และได้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว จึงได้จัด "ประกวดการใช้แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีการใช้งานแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ "ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข" มูลค่ารวมกว่า 7ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอีบดที่ โทร 06-2520-1999 หรือ www.ais.co.th/aorsoomor,Facebook Fanoage: อสม.ออนไลน์


Share this: