"สำรวจอ่าวไทยตอนกลาง สถานภาพปะการังขั้นดี"

22 พ.ค. 2563 | 09:56:10
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและประเมินสถานภาพแนวปะการังใน จ.สุราษฎร์ธานี 8 สถานี ได้แก่ เกาะมัดสุ่มด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออก เกาะเต้าปูน-เกาะส้ม เกาะสมุย (หาดเฉวง ทิศใต้เกาะมัดหลัง แหลมนัน แหลมนาเทียน และแหลมละไม)

 โดยวิธีดำน้ำลึก Line-Intercept Transect ผลการสำรวจพบน้ำทะเลลึก 2-6  เมตร อุณหภูมิน้ำประมาณ 31-32 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 1-3 เมตร ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังวงแหวน ปะการังจาน พบตะกอนขึ้นปกคลุมปะการังบางพื้นที่ มีการเจาะของหอยและมีความผิดปกติของเม็ดสีปะการัง ส่วนสัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ฟองน้ำครก และทากเปลือยปุ่มวาริโคซ่า 


CR.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Share this: