"สะพานข้ามวงเวียนบางเขน" ยันโครงสร้างหลัก แข็งแรง ปลอดภัย - "รอยแยก" เกิดจาก การหด-ขยายตัว ตามสภาพอากาศ

14 มี.ค. 2561 | 14:55:08
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ตรวจ "สะพานข้ามวงเวียนบางเขน" ยันโครงสร้างหลัก แข็งแรง ปลอดภัย - "รอยแยก" เกิดจาก การหด-ขยายตัว ตามสภาพอากาศ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนายมนตรี เดชาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแยกบนสะพานข้ามแยกวงเวียนหลักสี่ หลังพบมีการแชร์ภาพบนโลกออนไลน์จนสร้างความตื่นตระหนก

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบ ยืนยันว่า สะพานยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมประชาชนสามารถสัญจรได้ ซึ่งปกติ ส่วนรอยแยกที่เกิดเป็นเรื่องของเทคนิคการสร้างสะพานที่โครงสร้างต้องมีการขยายและหดตัวตามสภาพอากาศ

สำหรับรอยแยกที่เกิดขึ้น ทางด้านเทคนิคเรียกว่า รอยต่อเพื่อขยายที่จะเกิดการหดและขยายตัวตามอุณหภูมิที่สะสมอยู่ในพื้นผิวของคอนกรีต โดยจากการวัดขณะนี้ มีความห่างข้างละ 11 เซนติเมตร ยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัย หากเทียบกับความยาวของสะพานข้ามแยกเส้นนี้ที่มีระยะทางประมาณ 400 เมตรพร้อมแนะประชาชน ที่สัญจรไปมาให้สังเกตได้ง่ายจากลักษณะของแผงกันตกที่ยังอยู่ในสภาพปกติแสดงให้เห็นว่าสภาพของสภาพยังใช้งานได้ตามปกติ

ขณะที่ นายมนตรี เดชาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กำลังดำเนินการเปลี่ยนยางรองรอยต่อ. ที่มีลักษณะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา พร้อมกับทยอยเปลี่ยนตัวรอยต่อ เพื่อขยายบนสะพานเส้นนี้ 3 จุด โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทำให้มีช่องว่างของรอยต่อน้อยลงลดความกังวลของประชาชน นอกจากนี้ยังสำรวจสภาพสะพานข้ามแยกทั่วกรุงเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน


Share this: