"สมัคร M-Pass บนมอเตอร์เวย์วันนี้ ได้คืน 100บาท"

27 ก.พ. 2563 | 09:24:02
"สมัคร M-Pass บนมอเตอร์เวย์วันนี้ ได้คืน 100บาท" 

ธนาคารกรุงไทยจัดให้ สมัคร M-Pass ที่ 5 จุดบริการ บนสายทางมอเตอร์เวย์วันนี้ (Service Area ขาเข้า / Service Area ขาออก  / ด่านฯ ทับช้าง ขาเข้า  / ด่านฯ ทับช้าง ขาออก  และด่านฯ โป่ง ทางออก จ. ระยอง )
เติม 1,000 บาท ได้คืน 100 บาท เฉพาะผู้สมัคร 10,000 สิทธิ์แรก ก่อน 30 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุงไทย Call Center 02-111-1111

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด :

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชี Tag M-PASS ที่ซื้อ ภายใน 10 วันทำการ
รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชี Tag M-PASS ที่ซื้อ ภายใน 10 วันทำการ
สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท ในช่วงระยะเวลา 25 ก.ย. - 30 พ.ย. 62
จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคล
จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนได้เพียง 1 รายการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
จุดจำหน่าย 5 จุดตามเส้นทางได้แก่ Service Area ขาเข้า, Service Area ขาออก, ด่านโป่ง 3 (ทางออก จ.ระยอง), ด่านทับช้าง ขาเข้า, ด่านทับช้าง ขาออก
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
Share this: