​รร.กทม.เตรียม 4 แนวทาง เสริมความรู้เด็ก ย้ำไม่มีการวัดผลก่อนเปิดเทอม

23 พ.ค. 2563 | 18:47:47
เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียน ว่า ในปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.63 พร้อมกับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการรองรับก่อนการเปิดภาคเรียนไว้หลายมาตรการ เบื้องต้นสำนักการศึกษาได้ทำการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ทำการสอน พร้อมประเมินและจัดแนวทางการเรียนการสอนเบื้องต้นไว้ ประกอบด้วย การเรียน On Line หากนักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมและมีอุปกรณ์สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่หากไม่มีสามารถเลือกใช้วิธีการเรียนแบบ On Air คือการเรียนผ่านโทรทัศน์ ซึ่งเชื่อว่าหลายครอบครัวสามารถเรียนได้ หรือหากไม่มีความพร้อมสามารถเรียนแบบ On Hand ด้วยเอกสารโดยครูจะส่งมอบให้นักเรียนได้ทบทวนในช่วงปิดเทอม หรือการจัดการเรียนแบบกลุ่มเล็กที่โรงเรียน On Site ซึ่งโรงเรียนจะจัดทำหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นต่อไป

สำหรับในพื้นที่เขตพระโขนงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง จากการสำรวจพบว่าผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ดีได้กำชับให้ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ไม่ใช่การทดสอบ เป็นเพียงการให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม และไม่มีการวัดผลแต่อย่างใด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการการเว้นระยะห่างในช่วงเปิดเทอมก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงให้โรงเรียนพิจารณาปรับลดจำนวนนักเรียนจากเดิม ประมาณ 40 คนต่อห้อง ให้เหลือเพียง 20 คน โดยอาจสลับเวลาการเรียนให้เหลื่อมกัน ขณะเดียวกันต้องเข้มงวดมาตรการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ในส่วนของนมโรงเรียน ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับโภชนาการของเด็กตลอดมา ในภาคการศึกษานี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ แต่ได้ให้ครูวางแผนในการนำนมไปมอบให้ถึงมือนักเรียน โดยอาจให้ผู้ปกครองเดินทางมารับเอง หรือหากไม่สะดวกให้ครูวางแผนการเยี่ยมบ้านเพื่อนำนมโรงเรียนไปมอบให้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างการรับรู้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกทม.เพื่อลดภาระของผู้ปกครองทุกครอบครัว
Share this: