"..ยังมีความหวังว่าจะได้คืน แม้จะหลายวันแล้ว.."

15 ต.ค. 2562 | 12:04:37
"..ยังมีความหวังว่าจะได้คืน แม้จะหลายวันแล้ว.."

คุณพิชญา ตามหาเครื่องล้างหน้าสีชมพู  อยู่ในกระเป๋าใบเล็ก สีกรมท่าลายจุด
ใช้บริการรถแท็กซี่ สีเขียวเหลือง จำทะเบียนไม่ได้ นั่งจากซอยวัดตะพาน ดินแดง ไปลงสนามบินดอนเมือง 
เวลา 11.45น. วันที่ 6 ต.ค. 2562 

 
 
Share this: