"พล.อ.อนุพงษ์" รมว.มหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจของรัฐฯ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

17 ก.ค. 2560 | 20:46:07
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังรวมจำนวน 1,180 คน โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Dopa Channel ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอผู้เป็นผู้นำในพื้นที่กำกับติดตามและพัฒนากลไกฝ่ายปกครองทั้งท้องที่และท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน
Share this: